ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นานาพรรณพืชผลส่งออกและไซโล

ชื่อผู้ประกอบการ : นานาพรรณพืชผลส่งออกและไซโล
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ไซโล
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร
ประเภทกิจการ : ที่เก็บทั่วไป - ผู้ประกอบการเอกชน - ผู้ส่งออก
เลขที่ใบอนุญาต : 5/2532
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105520012295

เข้าชม 134 ครั้ง

นานาพรรณพืชผลส่งออกและไซโล

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1144-1158 ถนน ทรงวาด แขวง จักรวรรดิ เขต สัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 221 8120

ความจุจำแนกตามที่ตั้งไซโล

 
เลขที่ 23 จำนวน 23,002 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 23,002 ตัน

ที่ตั้งคลัง 23 ซอย นานาพรรณ ถนน เพชรหิงส์ ตำบล บางยอ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

Tel : 02 462 7391 02 224 4036 Email : latitude : 13.676783 longitude : 100.561861
ประเภท : ถัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 13.27 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 113.04 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,373,840.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 1,500.04 ตัน
ความสูง : 21.00 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 22 พฤษภาคม 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

จัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 13.27 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 113.04 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,373,840.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 1,500.04 ตัน
ความสูง : 21.00 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 22 พฤษภาคม 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 13.27 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 113.04 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,373,840.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 1,500.04 ตัน
ความสูง : 21.00 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 22 พฤษภาคม 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 13.27 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 113.04 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,373,840.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 1,500.04 ตัน
ความสูง : 21.00 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 22 พฤษภาคม 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.87 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 63.59 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,017,360.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 500.41 ตัน
ความสูง : 16.00 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 22 พฤษภาคม 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.87 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 63.59 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,017,360.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 500.41 ตัน
ความสูง : 16.00 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 22 พฤษภาคม 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.87 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 63.59 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,017,360.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 500.41 ตัน
ความสูง : 16.00 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 22 พฤษภาคม 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.87 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 63.59 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,017,360.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 500.41 ตัน
ความสูง : 16.00 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 22 พฤษภาคม 2532
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 20,000,000.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 10,000.00 ตัน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 22 พฤษภาคม 2532
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 50.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10,000,000.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 5,000.00 ตัน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 22 พฤษภาคม 2532
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง