ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นานาพรรณพืชผลส่งออกและไซโล

ชื่อผู้ประกอบการ : นานาพรรณพืชผลส่งออกและไซโล
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ไซโล
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร
ประเภทกิจการ : ที่เก็บทั่วไป - ผู้ประกอบการเอกชน - ผู้ส่งออก
เลขที่ใบอนุญาต : 5/2532
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105520012295

เข้าชม 150 ครั้ง

นานาพรรณพืชผลส่งออกและไซโล

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1144-1158 ถนน ทรงวาด แขวง จักรวรรดิ เขต สัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 221 8120