ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส

ชื่อผู้ประกอบการ : เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ไซโล
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร
ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0102-003-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105534079141

เข้าชม 701 ครั้ง

เอ็นซีเอ. เอ็นเตอร์ไพร้ส

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 889 หมู่บ้าน อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 026758430-8 โทรสาร : 026758439

ความจุจำแนกตามที่ตั้งไซโล

 
เลขที่ 29 จำนวน 18,794 ตัน
 
เลขที่ 59 จำนวน 5,298 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 24,092 ตัน

ที่ตั้งคลัง 59 หมู่ 7 ถนน บ้านหม้อท่าเรือ ตำบล บางโขมด อำเภอ บ้านหมอ จังหวัด สระบุรี 18130

Tel : 035-341847-50 Email : latitude : 14.588628 longitude : 100.725459
ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.80 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 38.47 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 288,487.50 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 300.03 ตัน
ความสูง : 7.50 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 เมษายน 2548
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 70.00 ม. ความสูง : 24.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.38 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 50,400,000.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 4,998.00 ตัน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 เมษายน 2548
ประเภทการได้มา : ซื้อ

มีกรรมสิทธิ์ตั้งแต่จัดตั้ง

ที่ตั้งคลัง 29 หมู่ 2 ตำบล ศาลาลอย อำเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13130

Tel : 035-341606-7 Email : latitude : 14.525016 longitude : 100.704287
ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 27.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.77 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 572.27 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8,183,389.50 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 3,301.97 ตัน
ความสูง : 14.30 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 เมษายน 2548
ประเภทการได้มา : ซื้อ

มีกรรมสิทธิ์ตั้งแต่จัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 27.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.77 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 572.27 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8,183,389.50 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 3,301.97 ตัน
ความสูง : 14.30 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 เมษายน 2548
ประเภทการได้มา : ซื้อ

มีกรรมสิทธิ์ตั้งแต่จัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.54 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 113.04 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,616,472.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 400.16 ตัน
ความสูง : 14.30 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 เมษายน 2548
ประเภทการได้มา : ซื้อ

มีกรรมสิทธิ์ตั้งแต่จัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.54 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 113.04 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,616,472.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 400.16 ตัน
ความสูง : 14.30 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 เมษายน 2548
ประเภทการได้มา : ซื้อ

มีกรรมสิทธิ์ตั้งแต่จัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 8.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.33 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 25,500,000.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 3,990.00 ตัน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 เมษายน 2548
ประเภทการได้มา : ซื้อ

มีกรรมสิทธิ์ตั้งแต่จัดตั้ง

ประเภท :

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา :

ประเภท :

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา :

ประเภท :

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา :

ประเภท :

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา :