ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

กิตติธนา ดิสทริบิวเตอร์

ชื่อผู้ประกอบการ : กิตติธนา ดิสทริบิวเตอร์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-095-15122560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115543006356

เข้าชม 176 ครั้ง

กิตติธนา ดิสทริบิวเตอร์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 222 หมู่ 4 ถนน พหลโยธิน ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 035-215725 โทรสาร : 035-215724
โทรศัพท์มือถือ : 086 3293452
อีเมล์ : kabinett@kabinett.co.th

ISO 9001

หน่วยรับรอง : ACS

ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด