ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์

ชื่อผู้ประกอบการ : พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-021-27062561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105531062655

เข้าชม 194 ครั้ง

พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1 หมู่บ้าน พรีเมียร์ คอร์เปอเรทปาร์ค ซอย พรีเมียร์2 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : (02) 3011001,3011223 โทรสาร : 0 2317 1450

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 98/1 จำนวน 1,249 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 1,249 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 98/1 หมู่ 12 ซอย ซอยวัดบางพลีใหญ่ใน ถนน ถนนบางนา-ตราด ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 0-2317-1134-6 Email : latitude : 13.615026 longitude : 100.697210
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 22.00 ม. ยาว : 38.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.73 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 847.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00
คิดเป็นความจุ : 618.31 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : Cold room เป็นแผ่นฉนวนแกนกลางทำด้วยแผ่น Polystyrese Foam

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 สิงหาคม 2531
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 22.00 ม. ยาว : 31.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.75 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 682.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00
คิดเป็นความจุ : 511.50 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : Cold room เป็นแผ่นฉนวนแกนกลางทำด้วยแผ่น Polystyrese Foam

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 สิงหาคม 2531
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 5.50 ม. ยาว : 31.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.70 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 170.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 119.35 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : Cold room เป็นแผ่นฉนวนแกนกลางทำด้วยแผ่น Polystyrese Foam

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 17 สิงหาคม 2531
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธ์ได้มาตอนจัดตั้ง