ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เศรษฐชล

ชื่อผู้ประกอบการ : เศรษฐชล
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-031-28092561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105532104637
อีเมล์ : sales@sethachon.com
เว็บไซต์ : http://sethachon.com/about-us

เข้าชม 251 ครั้ง

บริษัท เศรษฐชล จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 225 หมู่ 12 ซอย วัดบางพลีใหญ่ใน ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 662-3160421-6 โทรสาร : 662-316-0420
อีเมล์ : sales@sethachon.com

บริษัทฯ ผลิตและส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งหลายชนิด โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่ๆ ดังนี้
สินค้าสัตว์น้ำแช่แข็ง
1.ผักและผลไม้แช่แข็ง
2.อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง
3.และขนมไทยแช่แข็ง