ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เศรษฐชล

ชื่อผู้ประกอบการ : เศรษฐชล
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-031-28092561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105532104637
เว็บไซต์ : http://sethachon.com/about-us

เข้าชม 188 ครั้ง

บริษัท เศรษฐชล จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 225 หมู่ 12 ซอย วัดบางพลีใหญ่ใน ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 662-3160421-6 โทรสาร : 662-316-0420

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 225 จำนวน 813 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 813 ตัน

ที่ตั้งคลัง 225 หมู่ 12 ซอย วัดบางพลีใหญ่ใน ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 602-3160421-6 Email : latitude : 13.615026 longitude : 100.697210
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.00 ม. ยาว : 13.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.65 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 121.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 668,250.00
คิดเป็นความจุ : 200.48 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังไอโซวอลพื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.50 ม. ยาว : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.65 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 243.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,336,500.00
คิดเป็นความจุ : 400.95 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังไอโซวอลพื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.00 ม. ยาว : 13.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.65 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 121.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 668,250.00
คิดเป็นความจุ : 200.48 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังไอโซวอลพื้นคอนกรีต

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.50 ม. ยาว : 13.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.09 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 60.75 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 334,125.00
คิดเป็นความจุ : 5.47 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -45.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังไอโซวอลพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปูด้วยแผ่นเหล็ก
กำลังการผลิต : 5.47 ตัน จำนวนชั่วโมง 8 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.50 ม. ยาว : 13.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.09 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 60.75 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 334,125.00
คิดเป็นความจุ : 5.47 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -45.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังไอโซวอลพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปูด้วยแผ่นเหล็ก
กำลังการผลิต : 5.47 ตัน จำนวนชั่วโมง 8 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง