ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อยู่ยงพัฒนา

ชื่อผู้ประกอบการ : อยู่ยงพัฒนา
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-034-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105537070471
อีเมล์ : office@uyong.com

เข้าชม 208 ครั้ง

บริษัท อยู่ยงพัฒนา จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1244-1250 ถนน ทรงวาด แขวง สัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0 2222 0666 โทรสาร : 0 2224 8655
อีเมล์ : office@uyong.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 523/1 จำนวน 240 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 240 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 523/1 ซอย วัดจันทร์ใน (ประดู่ 1)(เจริญราษฎร์ 10) แขวง สีลม เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120

Tel : 02-2891985 Email : office@uyong.com latitude : 13.692532 longitude : 100.509913
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 80.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 440.00
คิดเป็นความจุ : 80.00 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม สังกะสี

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 กันยายน 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 880.00
คิดเป็นความจุ : 160.00 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม สังกะสี

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 15 กันยายน 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง