ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ยู.เอช.ไอ.

ชื่อผู้ประกอบการ : ยู.เอช.ไอ.
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-033-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105536059113

เข้าชม 147 ครั้ง

บริษัท ยู. เอช. ไอ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 77/18 หมู่ 12 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 8119123-4