ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

คาลิกห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : คาลิกห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-049-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115521000193
Facebook : ห้องเย็น คาลิก

เข้าชม 243 ครั้ง

คาลิกห้องเย็น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 333 หมู่ 7 ซอย วัดทองคง ถนน สุขาภิบาล ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2387-1122-3 โทรสาร : 0-2387-1130