ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อุตสาหกรรมห้องเย็นสินสมุทร

ชื่อผู้ประกอบการ : อุตสาหกรรมห้องเย็นสินสมุทร
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 26/2532
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105514002992

เข้าชม 420 ครั้ง

อุตสาหกรรมห้องเย็นสินสมุทร

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 57/1 หมู่ 4 ถนน เอกชัย ตำบล โคกขาม อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : (034) 411258