ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อุตสาหกรรมห้องเย็นสินสมุทร

ชื่อผู้ประกอบการ : อุตสาหกรรมห้องเย็นสินสมุทร
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 26/2532
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105514002992

เข้าชม 367 ครั้ง

อุตสาหกรรมห้องเย็นสินสมุทร

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 57/1 หมู่ 4 ถนน เอกชัย ตำบล โคกขาม อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : (034) 411258

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 57/1 จำนวน 4,770 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 4,770 ตัน

ที่ตั้งคลัง 57/1 หมู่ 4 ถนน เอกชัย ตำบล โคกขาม อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : Email : latitude : 13.530753 longitude : 100.324299
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.00 ม. ยาว : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.83 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 121.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 484,000.00
คิดเป็นความจุ : 100.43 ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 23.00 ม. ยาว : 3.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.16 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 69.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 310,500.00
คิดเป็นความจุ : 80.04 ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.75 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.54 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 97.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 438,750.00
คิดเป็นความจุ : 150.15 ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.75 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.54 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 97.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 438,750.00
คิดเป็นความจุ : 150.15 ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -15.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.70 ม. ยาว : 3.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.68 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 44.10 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 198,450.00
คิดเป็นความจุ : 29.99 ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.75 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.03 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 97.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 292,500.00
คิดเป็นความจุ : 100.43 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.75 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.03 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 97.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 292,500.00
คิดเป็นความจุ : 100.43 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 50.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 150,000.00
คิดเป็นความจุ : 60.00 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 23.00 ม. ยาว : 3.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.58 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 69.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 207,000.00
คิดเป็นความจุ : 40.02 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 16.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.37 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 320.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,080,000.00
คิดเป็นความจุ : 1,398.40 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,600,000.00
คิดเป็นความจุ : 1,600.00 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.00 ม. ยาว : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.08 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 121.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 605,000.00
คิดเป็นความจุ : 130.68 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.22 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 180.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,170,000.00
คิดเป็นความจุ : 399.60 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.00 ม. ยาว : 6.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.34 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 74.80 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 411,400.00
คิดเป็นความจุ : 100.23 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 4.50 ม. ยาว : 4.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.59 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 18.90 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 103,950.00
คิดเป็นความจุ : 30.05 ตัน
ความสูง : 5.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 7.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.29 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 70.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 315,000.00
คิดเป็นความจุ : 90.30 ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 4.50 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.11 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 45.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 202,500.00
คิดเป็นความจุ : 49.95 ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 4.50 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.11 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 45.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 202,500.00
คิดเป็นความจุ : 49.95 ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 16.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.19 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 560,000.00
คิดเป็นความจุ : 30.40 ตัน
ความสูง : 3.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 23.00 ม. ยาว : 3.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.36 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 69.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 310,500.00
คิดเป็นความจุ : 24.84 ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.25 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 40.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 200,000.00
คิดเป็นความจุ : 10.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -35.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 12 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.25 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 40.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 200,000.00
คิดเป็นความจุ : 10.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -35.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 12 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.50 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.22 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 45.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 202,500.00
คิดเป็นความจุ : 9.90 ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -35.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 12 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.50 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.26 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 45.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 202,500.00
คิดเป็นความจุ : 11.70 ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -40.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -35.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส
กำลังการผลิต : 12.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 12 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.50 ม. ยาว : 5.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.49 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 24.75 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 123,750.00
คิดเป็นความจุ : 12.13 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -35.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังคอนกรีต ระบบทำความเย็นแบบแอร์บัส
กำลังการผลิต : 12.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 12 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง