ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

พงษ์ประวิตรอุตสาหกรรม

ชื่อผู้ประกอบการ : พงษ์ประวิตรอุตสาหกรรม
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 28/2532
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105520017211

เข้าชม 300 ครั้ง

บริษัท พงษ์ประวิตรอุตสาหกรรม จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 259 หมู่ 1 ถนน เทพารักษ์ ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 3853031-4 โทรสาร : 02 3853134

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 259 จำนวน 780 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 780 ตัน

ที่ตั้งคลัง 259 หมู่ 1 ถนน เทพารักษ์ ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270

Tel : 02 3853031-4 Email : latitude : 13.620725 longitude : 100.633248
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.12 ม. ยาว : 11.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.25 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 103.97 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 467,856.00
คิดเป็นความจุ : 129.96 ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -24.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังก่ออิฐฉาบปูนบุด้วยโฟมพื้นและเพดานเป็น และบุด้วยโฟมระบบทำความเย็นใช้พัดลมแบบแฟนยูนิคคอยด์ใช้แผ่นไม้เป็นกระบังสม กระจายความเย็นด้านผนัง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.12 ม. ยาว : 11.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.25 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 103.97 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 467,856.00
คิดเป็นความจุ : 129.96 ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -24.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังก่ออิฐฉาบปูนบุด้วยโฟมพื้นและเพดานเป็น และบุด้วยโฟมระบบทำความเย็นใช้พัดลมแบบแฟนยูนิคคอยด์ใช้แผ่นไม้เป็นกระบังสม กระจายความเย็นด้านผนัง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.12 ม. ยาว : 11.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.25 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 103.97 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 467,856.00
คิดเป็นความจุ : 129.96 ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -24.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังก่ออิฐฉาบปูนบุด้วยโฟมพื้นและเพดานเป็น และบุด้วยโฟมระบบทำความเย็นใช้พัดลมแบบแฟนยูนิคคอยด์ใช้แผ่นไม้เป็นกระบังสม กระจายความเย็นด้านผนัง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.12 ม. ยาว : 11.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.25 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 103.97 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 467,856.00
คิดเป็นความจุ : 129.96 ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -24.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังก่ออิฐฉาบปูนบุด้วยโฟมพื้นและเพดานเป็น และบุด้วยโฟมระบบทำความเย็นใช้พัดลมแบบแฟนยูนิคคอยด์ใช้แผ่นไม้เป็นกระบังสม กระจายความเย็นด้านผนัง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.12 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.61 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 136.80 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 615,600.00
คิดเป็นความจุ : 220.25 ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -24.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังก่ออิฐฉาบปูนบุด้วยโฟมพื้นและเพดานเป็น และบุด้วยโฟมระบบทำความเย็นใช้พัดลมแบบแฟนยูนิคคอยด์ใช้แผ่นไม้เป็นกระบังสม กระจายความเย็นด้านผนัง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 3.40 ม. ยาว : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.33 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 30.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 107,100.00
คิดเป็นความจุ : 10.10 ตัน
ความสูง : 3.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -38.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในบุโฟมเพดานและพื้นเป็นคสอ.ภายในบุโฟมใช้ระบบทำความเย็นแบบไส้ไก่
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 8 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 3.40 ม. ยาว : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.33 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 30.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 107,100.00
คิดเป็นความจุ : 10.10 ตัน
ความสูง : 3.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -38.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในบุโฟมเพดานและพื้นเป็นคสอ.ภายในบุโฟมใช้ระบบทำความเย็นแบบไส้ไก่
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 8 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 3.40 ม. ยาว : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.33 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 30.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 107,100.00
คิดเป็นความจุ : 10.10 ตัน
ความสูง : 3.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -38.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในบุโฟมเพดานและพื้นเป็นคสอ.ภายในบุโฟมใช้ระบบทำความเย็นแบบไส้ไก่
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 8 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 3.40 ม. ยาว : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.33 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 30.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 107,100.00
คิดเป็นความจุ : 10.10 ตัน
ความสูง : 3.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -38.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในบุโฟมเพดานและพื้นเป็นคสอ.ภายในบุโฟมใช้ระบบทำความเย็นแบบไส้ไก่
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 8 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง