ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

พงษ์ประวิตรอุตสาหกรรม

ชื่อผู้ประกอบการ : พงษ์ประวิตรอุตสาหกรรม
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 28/2532
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105520017211

เข้าชม 149 ครั้ง

บริษัท พงษ์ประวิตรอุตสาหกรรม จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 259 หมู่ 1 ถนน เทพารักษ์ ตำบล เทพารักษ์ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02 3853031-4 โทรสาร : 02 3853134

ขอแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการห้องเย็น แจ้งเมื่อ 22 พค.63