ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นารายณ์ห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : นารายณ์ห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 55/2532
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0163528000065

เข้าชม 274 ครั้ง

นารายณ์ห้องเย็น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 75 หมู่ 5 ถนน สุระนารายณ์ ตำบล ลำนารายณ์ อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี 15130
โทรศัพท์ : 036 461379 โทรสาร : 036 630592

ไม่ประสงค์ยื่นตาม ม.71