ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อภิทุนเอ็นเตอร์ไพรส์ อุตสาหกรรม

ชื่อผู้ประกอบการ : อภิทุนเอ็นเตอร์ไพรส์ อุตสาหกรรม
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-007-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105526024252

เข้าชม 267 ครั้ง

อภิทุน เอ็นเตอร์ไพรส์ อุตสาหกรรม

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 21/49-50 ถนน สาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02 2850051 โทรสาร : 02-2850359
อีเมล์ : apitoon@hotmail.com