ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซี โบนันซ่า ฟู้ดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : ซี โบนันซ่า ฟู้ดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-025-29102562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105532125278
เว็บไซต์ : http://www.seabonanzafoods.com/

เข้าชม 231 ครั้ง

บริษัท ซีโบนันซ่า ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 334 ซอย พงษ์เวชอนุสรณ์ 2 ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนง เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02-3322765-7 โทรสาร : 02-3322768
อีเมล์ : seabonanza@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 48-49 จำนวน 4,927 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 4,927 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 48-49 หมู่ 4 ซอย ทรัพย์มหาโชค ถนน พระราม 2 ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 034-834179-80 Email : latitude : 13.590398 longitude : 100.296802
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กฝ้าเพดานเป็นแผ่นสำเร็จรูปกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กฝ้าเพดานเป็นแผ่นสำเร็จรูปกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 กันยายน 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 375.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,125.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กฝ้าเพดานเป็นแผ่นสำเร็จรูปกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 กันยายน 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 375.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,125.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กผนังและเพดานเป็นแผ่นสำเร็จรูปกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 กันยายน 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.30 ม. ยาว : 8.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 12.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 36.55 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 219.00
คิดเป็นความจุ : 438.60 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กฝ้าเพดานเป็นแผ่นสำเร็จรูปกันความร้อน
กำลังการผลิต : 1.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 12.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 กันยายน 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.30 ม. ยาว : 8.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 12.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 36.55 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 219.00
คิดเป็นความจุ : 438.60 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กฝ้าเพดานเป็นแผ่นสำเร็จรูปกันความร้อน
กำลังการผลิต : 1.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 12.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 กันยายน 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง