ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้องเย็นอยุธยา

ชื่อผู้ประกอบการ : ห้องเย็นอยุธยา
ประเภทนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-096-15122560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0143542000263
Facebook : www.facebook.com/ห้องเย็นอยุธยา-236431523067279/

เข้าชม 362 ครั้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้องเย็นอยุธยา

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 127 หมู่ 2 ตำบล ไผ่ลิง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3524 1090