ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

วัชรีเกษตรภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ : วัชรีเกษตรภัณฑ์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 3/2556
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0505532001877

เข้าชม 235 ครั้ง

วัชรีเกษตรภัณฑ์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 101/16 ซอย 3 ถนน เมืองสมุทร ตำบล ช้างม่อย อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-252692 โทรสาร : 053-252692
โทรศัพท์มือถือ : 081-8834752