ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

วัชรีเกษตรภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ : วัชรีเกษตรภัณฑ์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 3/2556
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0505532001877

เข้าชม 203 ครั้ง

วัชรีเกษตรภัณฑ์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 101/16 ซอย 3 ถนน เมืองสมุทร ตำบล ช้างม่อย อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-252692 โทรสาร : 053-252692
โทรศัพท์มือถือ : 081-8834752

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 100/2 จำนวน 107 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 107 ตัน

ที่ตั้งคลัง 100/2 ตำบล ขัวมุง อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ 50140

Tel : 053-429051 Email : latitude : longitude :
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 24.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.07 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 288.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,304,000.00
คิดเป็นความจุ : 20.16 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 10.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 5.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 พฤษภาคม 2556
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 24.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.10 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 432.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3,456,000.00
คิดเป็นความจุ : 43.20 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 10.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 5.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 พฤษภาคม 2556
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 24.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.10 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 432.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3,456,000.00
คิดเป็นความจุ : 43.20 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 10.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 5.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 พฤษภาคม 2556
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง