ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เกษตรเหนือ

ชื่อผู้ประกอบการ : เกษตรเหนือ
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-069-25092560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0505531000729

เข้าชม 366 ครั้ง

เกษตรเหนือ

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1/2 หมู่ 16 ตำบล ม่อนปิ่น อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ : 053) 498195-6 โทรสาร : 053 346 113
โทรศัพท์มือถือ : 088 398 9979
อีเมล์ : nangfa2_cool@hotmail.com

แจ้งเลิกประกอบกิจการเนื่องจากต้องการจัดกลุ่มแยกประเภทธุรกิจให้เป็นหมวดหมู่ในการบริหารงานภายในกลุ่มบริษัท มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562