ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บีบีเอ็ม อินเตอร์ฟู้ดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : บีบีเอ็ม อินเตอร์ฟู้ดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 5/2556
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105553047322

เข้าชม 144 ครั้ง

บีบีเอ็ม อินเตอร์ฟู้ดส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 113/55 หมู่ 2 หมู่บ้าน สินพัฒนาธานี ซอย 7 แยก 3-6 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210
โทรสาร : 02 573 8436
โทรศัพท์มือถือ : 081 626 9020
อีเมล์ : y_rote@yahoo.com

ไม่ประสงค์ยื่นตาม ม.71

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 333 จำนวน 5,133 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 5,133 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 333 หมู่ 8 ถนน มิตรภาพ ตำบล นากลาง อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา 30380

Tel : 044 291555 Email : latitude : 0813419 longitude : 1649754
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 36.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.63 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 648.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 1,704.24 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังบุโฟม PU

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 27 ธันวาคม 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ซื้อที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจาก บจ.คิปส์ เฟรช

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 36.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.63 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 648.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 1,704.24 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผ

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 27 ธันวาคม 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 36.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.63 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 648.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 1,704.24 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -22.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังบุโฟม PU

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 27 ธันวาคม 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 7.00 ม. ยาว : 6.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.22 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 45.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 91.00
คิดเป็นความจุ : 10.01 ตัน
ความสูง : 2.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -22.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -45.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังบุโฟม PU
กำลังการผลิต : 10.01 ตัน จำนวนชั่วโมง 24.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 27 ธันวาคม 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ซื้อที่ดินและอาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งหมดจาก บจ.คิปส์ เฟรช

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 7.00 ม. ยาว : 6.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.22 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 45.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 91.00
คิดเป็นความจุ : 10.01 ตัน
ความสูง : 2.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -22.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -45.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังบุโฟม PU
กำลังการผลิต : 10.01 ตัน จำนวนชั่วโมง 24.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 27 ธันวาคม 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ซื้อที่ดินอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจาก บจ.คิปส์ เฟรช