ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

พีดีเอส ฟู๊ดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : พีดีเอส ฟู๊ดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 3/2536
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135535001219

เข้าชม 220 ครั้ง

บริษัท พีดีเอส ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 13/14 หมู่ 2 ตำบล คูขวาง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ : 5991356-9