ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่

ชื่อผู้ประกอบการ : ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-031-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115534003366
เว็บไซต์ : http://www.taibanfishery.com/

เข้าชม 58 ครั้ง

บริษัทท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 14 หมู่ 2 ถนน ท้ายบ้าน ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02-7552828-30,02-7552844 โทรสาร : 02-7552831
โทรศัพท์มือถือ : 081-554-9441
อีเมล์ : taibanfishery@gmail.com;taiban.hr@gmail.com

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๒๐-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์