ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นิ่มซี่เส็งห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : นิ่มซี่เส็งห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-008-19022561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0505546001424
อีเมล์ : http://www.nimtransport.com/
เว็บไซต์ : http://www.nimtransport.com/

เข้าชม 331 ครั้ง

บริษัท นิ่มซี่เส็งห้องเย็น จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 368/7 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053-244-140 โทรสาร : 053-247739
อีเมล์ : piyanoot.s@nimtransport.com

ISO 9001 : 2000

ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล