ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โชคสมุทรมารีน

ชื่อผู้ประกอบการ : โชคสมุทรมารีน
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-081-20112560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745543001260
เว็บไซต์ : http://www.chocksamut.co.th/

เข้าชม 289 ครั้ง

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 57/40 หมู่ 4 ตำบล โคกขาม อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034412612 โทรสาร : 034834655-9
โทรศัพท์มือถือ : 086-5432149