ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สวนคูณผล

ชื่อผู้ประกอบการ : สวนคูณผล
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารสำเร็จรูป
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-071-25092560
เลขทะเบียนนิติบุคคล :

เข้าชม 156 ครั้ง

บริษัท สวนคูณผล จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 639/6 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน อ่อนนุช แขวง ประเวศ เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

ขอแจ้งหยุดดำเนินกิจการตลอดไป แจ้งเมื่อวันที่ 17 ธค.62

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 214 จำนวน 611 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 611 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 214 หมู่ 3 ถนน หางดง-สะเมิง ตำบล หนองควาย อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230

Tel : 053-125112,430-530 Email : latitude : 18.7225233316203 longitude : 98.9343882171919
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.56 ม. ยาว : 2.86 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 27.34 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 143.00
คิดเป็นความจุ : 150.38 ตัน
ความสูง : 5.25 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง บุด้วยโฟม มีแผ่นพลาสติกทับภายนอก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 พฤศจิกายน 2534
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.10 ม. ยาว : 12.86 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.16 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 129.89 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 681.00
คิดเป็นความจุ : 150.67 ตัน
ความสูง : 5.25 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง บุด้วยโฟม มีแผ่นพลาสติกทับภายนอก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 พฤศจิกายน 2534
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.10 ม. ยาว : 14.46 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.14 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 131.59 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 690.00
คิดเป็นความจุ : 150.01 ตัน
ความสูง : 5.25 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง บุด้วยโฟม มีแผ่นพลาสติกทับภายนอก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 พฤศจิกายน 2534
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 8.60 ม. ยาว : 14.46 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.21 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 124.36 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 652.00
คิดเป็นความจุ : 150.47 ตัน
ความสูง : 5.25 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง บุด้วยโฟม มีแผ่นพลาสติกทับภายนอก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 พฤศจิกายน 2534
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.58 ม. ยาว : 7.57 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.09 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 34.67 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 69.00
คิดเป็นความจุ : 3.12 ตัน
ความสูง : 2.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง บุด้วยโฟม มีแผ่นพลาสติกทับภายนอก
กำลังการผลิต : 3.12 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 พฤศจิกายน 2534
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.58 ม. ยาว : 7.57 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.09 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 34.67 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 69.00
คิดเป็นความจุ : 3.12 ตัน
ความสูง : 2.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง บุด้วยโฟม มีแผ่นพลาสติกทับภายนอก
กำลังการผลิต : 3.12 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 พฤศจิกายน 2534
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.58 ม. ยาว : 7.57 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.09 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 34.67 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 69.00
คิดเป็นความจุ : 3.12 ตัน
ความสูง : 2.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -40.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง บุด้วยโฟม มีแผ่นพลาสติกทับภายนอก
กำลังการผลิต : 3.12 ตัน จำนวนชั่วโมง 10.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 พฤศจิกายน 2534
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง