ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารสำเร็จรูป
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 11/2548
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745543001049
เว็บไซต์ : http://www.aroymark.com/

เข้าชม 309 ครั้ง

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ด จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 19/8 หมู่ 8 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-418-042

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 19/8 จำนวน 209 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 209 ตัน

ที่ตั้งคลัง 19/8 หมู่ 8 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 034-418-042 Email : latitude : 13.505538 longitude : 100.216500
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.78 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 90.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 450,000.00
คิดเป็นความจุ : 70.20 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 ตุลาคม 2548
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 16.00 ม. ยาว : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.46 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 288.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,728,000.00
คิดเป็นความจุ : 132.48 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 ตุลาคม 2548
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.80 ม. ยาว : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.09 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 24.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 48,000.00
คิดเป็นความจุ : 2.16 ตัน
ความสูง : 2.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -30.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กโฟมกันความชื้น
กำลังการผลิต : 2.16 ตัน จำนวนชั่วโมง 12 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 ตุลาคม 2548
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 2.80 ม. ยาว : 4.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.15 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 13.44 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 26,880.00
คิดเป็นความจุ : 2.02 ตัน
ความสูง : 2.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -30.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กโฟมกันความชื้น
กำลังการผลิต : 2.02 ตัน จำนวนชั่วโมง 12 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 ตุลาคม 2548
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 3.20 ม. ยาว : 4.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.13 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 15.36 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 30,720.00
คิดเป็นความจุ : 2.00 ตัน
ความสูง : 2.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -30.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กโฟมกันความชื้น
กำลังการผลิต : 2.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 12 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 ตุลาคม 2548
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง