ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารสำเร็จรูป
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 11/2548
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745543001049
เว็บไซต์ : http://www.aroymark.com/

เข้าชม 376 ครั้ง

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ด จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 19/8 หมู่ 8 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-418-042