ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เชียงใหม่บูรพาห้องเย็น กรุ๊ป

ชื่อผู้ประกอบการ : เชียงใหม่บูรพาห้องเย็น กรุ๊ป
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-097-15122560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0505546005454
อีเมล์ : burapalogistics@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.chiangmaiburapagroup.com/

เข้าชม 234 ครั้ง

บริษัท เชียงใหม่บูรพาห้องเย็น กรุ๊ป จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 247 หมู่ 2 ถนน เชียงใหม่-ฮอด กม.29 ตำบล บ้านกลาง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ : 0 5382 9230 053 481 142 053 829 230 โทรสาร : 0 538 29230
โทรศัพท์มือถือ : 083 203 1796
อีเมล์ : burapagroup@yahoo.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 388 จำนวน 10,500 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 10,500 ตัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก จำนวน 2 เครื่อง


กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด จำนวน 30 จุด


รถบรรทุกพ่วง

รถบรรทุกพ่วง จำนวน พ่วง


รถฟอร์คลิฟท์ (Fork Lift)

รถฟอร์คลิฟท์ (Fork Lift) จำนวน คัน


สถานที่จอดรถ

สถานที่จอดรถ จำนวน คัน


ระบบลำเลียง และขนถ่าย

ระบบลำเลียง และขนถ่าย จำนวน ชุด


1 ที่ตั้งคลัง 388 หมู่ 3 ตำบล บ้านกลาง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120

Tel : 053-829-230 Email : latitude : longitude :
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 900.00
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังฉนวน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 พฤษภาคม 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้งเพิ่มห้องเย็นเพื่อใช้ประกอบการ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 900.00
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังฉนวน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 พฤษภาคม 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้งเพิ่มห้องเย็นเพื่อใช้ประกอบการ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังฉนวน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 พฤษภาคม 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้งเพิ่มห้องเย็นเพื่อใช้ประกอบการ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 900.00
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังฉนวน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 พฤษภาคม 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้งเพิ่มห้องเย็นเพื่อใช้ประกอบการ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 900.00
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังฉนวน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 พฤษภาคม 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้งเพิ่มห้องเย็นเพื่อใช้ประกอบการ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังฉนวน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 พฤษภาคม 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้งเพิ่มห้องเย็นเพื่อใช้ประกอบการ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังฉนวน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 พฤษภาคม 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้งเพิ่มห้องเย็นเพื่อใช้ประกอบการ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 1,500.00 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังฉนวน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 พฤษภาคม 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้งเพิ่มห้องเย็นเพื่อใช้ประกอบการ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังฉนวน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 พฤษภาคม 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้งเพิ่มห้องเย็นเพื่อใช้ประกอบการ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังฉนวน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 พฤษภาคม 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้งเพิ่มห้องเย็นเพื่อใช้ประกอบการ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 900.00 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 25.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังฉนวน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 พฤษภาคม 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้งเพิ่มห้องเย็นเพื่อใช้ประกอบการ

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๒๓-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์