ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตองแปดห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : ตองแปดห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-003-24012561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105548058761
อีเมล์ : fruits_888@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.888fruits.com/

เข้าชม 301 ครั้ง

บริษัท ตองแปดห้องเย็น จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 37 หมู่ 11 ซอย ไอยรา 4/1 ถนน ไอยรา ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2908 3839,0 2908 3859 โทรสาร : 0 2908 3869
อีเมล์ : fruits_888@hotmail.com