ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ชัยนาวีห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : ชัยนาวีห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-024-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0735519000011
อีเมล์ : sales@chainavee.com
เว็บไซต์ : http://www.chainavee.com/
Facebook : ชัยนาวีห้องเย็น

เข้าชม 291 ครั้ง

บริษัท ชัยนาวีห้องเย็น จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1258 ถนน วิเชียรโชฎก ตำบล มหาชัย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-411125 โทรสาร : 034-422472
อีเมล์ : sales@chainavee.com;suwanchai.s@chainavee.com

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๐๑-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์