ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สามารถ โฟรเซ่นฟู้ดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : สามารถ โฟรเซ่นฟู้ดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-032-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0865543000017
เว็บไซต์ : https://www.samartfoods.com/

เข้าชม 234 ครั้ง

บริษัท สามารถโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 99/11 หมู่ 1 ตำบล ท่ายาง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-522361-4 โทรสาร : 077-522365
โทรศัพท์มือถือ : 081-968-3862
อีเมล์ : sirikul_sff@hotmail.com

บริษัท สามารถโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 43/3 หมู่ 1 ตำบล ท่ายาง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-52236-4