ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สามารถ โฟรเซ่นฟู้ดส์

ชื่อผู้ประกอบการ : สามารถ โฟรเซ่นฟู้ดส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-032-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0865543000017
เว็บไซต์ : https://www.samartfoods.com/

เข้าชม 296 ครั้ง

บริษัท สามารถโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 99/11 หมู่ 1 ตำบล ท่ายาง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-522361-4 โทรสาร : 077-522365
โทรศัพท์มือถือ : 081-968-3862
อีเมล์ : sirikul_sff@hotmail.com

บริษัท สามารถโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 43/3 หมู่ 1 ตำบล ท่ายาง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077-52236-4

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 43/3 จำนวน 770 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 770 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 43/3 หมู่ 1 ตำบล ท่ายาง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000

Tel : 0 7752 2361 077 521 046 Email : latitude : 10.442518 longitude : 99.214315
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.25 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 120.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 720.00
คิดเป็นความจุ : 150.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังสำเร็จรูป

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 2 มีนาคม 2549
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.25 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 240.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 300.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังสำเร็จรูป

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 2 มีนาคม 2549
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.25 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 240.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 300.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังสำเร็จรูป

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 2 มีนาคม 2549
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 50.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 200.00
คิดเป็นความจุ : 10.00 ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -35.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังสำเร็จรูป
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 24.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 2 มีนาคม 2549
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 50.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 200.00
คิดเป็นความจุ : 10.00 ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -35.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังสำเร็จรูป
กำลังการผลิต : 10.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 24.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 2 มีนาคม 2549
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง