ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด

ชื่อผู้ประกอบการ : ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทมหาชนจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-023-27062561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107536001061
เว็บไซต์ : http://asiangroup.co.th/

เข้าชม 261 ครั้ง

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 55/2 หมู่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-822700 โทรสาร : 034-822698