ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ

ชื่อผู้ประกอบการ : 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-093-15122560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0905545002431

เข้าชม 609 ครั้ง

11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 34 ซอย 3 ถนน สงขลาพลาซ่า ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0 7432 6222,0 7432 2640 โทรสาร : 0 7432 2641
อีเมล์ : info@wongjorn.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 34 จำนวน 2,833 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 2,833 ตัน

ที่ตั้งคลัง 34 ซอย 3 ถนน สงขลาพลาซ่า ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90000

Tel : 0 7432 6222 Email : latitude : 7.185533 longitude : 100.591818
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 20.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.22 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 205.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 250.10 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -35.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย ISOWALL

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 20.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.22 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 205.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,435,000.00
คิดเป็นความจุ : 250.10 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -35.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย ISOWALL

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 19.40 ม. ยาว : 23.45 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.32 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 454.93 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3,184,510.00
คิดเป็นความจุ : 600.51 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย ISOWALL

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 19.40 ม. ยาว : 23.45 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.32 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 454.93 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3,184,510.00
คิดเป็นความจุ : 600.51 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย ISOWALL

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 24.45 ม. ยาว : 31.10 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.45 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 760.40 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5,322,765.00
คิดเป็นความจุ : 1,102.57 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย ISOWALL

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.50 ม. ยาว : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.28 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 36.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 144,000.00
คิดเป็นความจุ : 10.08 ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -35.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -45.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย ISOWALL
กำลังการผลิต : 10.08 ตัน จำนวนชั่วโมง 8-12 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.50 ม. ยาว : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.28 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 36.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 144,000.00
คิดเป็นความจุ : 10.08 ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -35.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -45.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังทำด้วย ISOWALL
กำลังการผลิต : 10.08 ตัน จำนวนชั่วโมง 8-12 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 3.35 ม. ยาว : 9.75 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.28 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 32.66 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 101,253.75
คิดเป็นความจุ : 9.14 ตัน
ความสูง : 3.10 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -35.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -45.00
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีต ผนังบุฉนวนโพลีสไตรีน หนา 10 นิ้ว
กำลังการผลิต : 9.15 ตัน จำนวนชั่วโมง 8-12 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : ๐๓-๐๒๕-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์