ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้องเย็นสินภักดี

ชื่อผู้ประกอบการ : ห้องเย็นสินภักดี
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-004-26022562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0915542000063

เข้าชม 473 ครั้ง

บริษัท ห้องเย็นสินภักดี จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 509 หมู่ 3 ตำบล ตำมะลัง อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล 91000
โทรศัพท์ : 074-712069, 721852 โทรสาร : 074 712069 074 725283-4
โทรศัพท์มือถือ : 089-739-7887
อีเมล์ : sinpakdi@hotmail.com