ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจ

ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจ
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-020-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0145548000208

เข้าชม 213 ครั้ง

บริษัท ไทยนิปปอนโคลด์สโตร์เรจท์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1/21 หมู่ 5 ซอย A3 ถนน โรจนะ ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : 035-330046-52

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 1/21 จำนวน 7,078 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 7,078 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 1/21 หมู่ 5 ซอย A5 ถนน โรจนะ ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210

Tel : 0357190113 Email : napaporn@tncs.co.th latitude : 14.325326 longitude : 100.644152
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 39.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 987.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00
คิดเป็นความจุ : 3,160.00 ตัน
ความสูง : 9.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : -20
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด

กำหนดระยะสัญญาเช่า เป็นระยะเวลา 5 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 39.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 237.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 758.40 ตัน
ความสูง : 9.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : -20
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 17.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 437.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 1,400.00 ตัน
ความสูง : 9.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : -20
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 22.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 550.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 1,760.00 ตัน
ความสูง : 9.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : -20
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด