ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจ

ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจ
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-020-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0145548000208

เข้าชม 60 ครั้ง

บริษัท ไทยนิปปอนโคลด์สโตร์เรจท์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1/21 หมู่ 5 ซอย A3 ถนน โรจนะ ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : 035-330046-52