ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สมิหลา โคลด์ สโตเรจ

ชื่อผู้ประกอบการ : สมิหลา โคลด์ สโตเรจ
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-012-26032561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0905553001724
Facebook : Samila Cold Storage

เข้าชม 465 ครั้ง

บริษัท สมิหลา โคลด์ สโตเรจ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 188/8 หมู่ 1 หมู่บ้าน - ซอย - ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา 90280
โทรศัพท์ : 074-331989 โทรสาร : 074-332838
โทรศัพท์มือถือ : 083-6590077

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 188/8 จำนวน 118,140 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 118,140 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 188/8 หมู่ 1 ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา 90280

Tel : 074-331989 Email : latitude : 7.2044 longitude : 100.5573
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.50 ม. ยาว : 22.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 11.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 385.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 4,235.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง Iso wall พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 22.00 ม. ยาว : 40.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 11.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 880.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 9,680.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง Iso wall พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 22.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 11.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 550.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 6,050.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง Iso wall พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 35.00 ม. ยาว : 50.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 11.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,750.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 6,050.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง Iso wall พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 22.00 ม. ยาว : 35.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 11.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 770.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 8,470.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง Iso wall พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.50 ม. ยาว : 22.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 11.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 385.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 4,235.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง Iso wall พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.50 ม. ยาว : 22.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 11.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 385.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 4,235.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง Iso wall พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.50 ม. ยาว : 22.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 11.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 385.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 4,235.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง Iso wall พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 35.00 ม. ยาว : 50.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 11.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,750.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 32.00
คิดเป็นความจุ : 19,250.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง Iso wall พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 22.00 ม. ยาว : 35.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 11.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 770.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 32.00
คิดเป็นความจุ : 8,470.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง Iso wall พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 22.00 ม. ยาว : 35.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 11.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 770.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 32.00
คิดเป็นความจุ : 8,470.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง Iso wall พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 50.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 11.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 27,500.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง Iso wall พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 22.00 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 11.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 660.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 7,260.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : ผนัง Iso wall พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง