ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ไทยเดลมาร์

ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยเดลมาร์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-030-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105532113571
อีเมล์ : pairin@delmar.co.th
เว็บไซต์ : http://www.delmar.co.th/

เข้าชม 335 ครั้ง

ไทยเดลมาร์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 88/8 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) ซอย เอเซียอเวนิว 2 ตำบล คลองสวน อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 326 1738-47 โทรสาร : 02 2326 1748-9
อีเมล์ : pairin@delmar.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 88/8 จำนวน 10,500 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 10,500 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 88/8 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) ซอย เอเซียอเวนิว 2 ตำบล คลองสวน อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

Tel : 02 326 1738-47 Email : pairin@delmar.co.th latitude : 13.5545261 longitude : 100.5950856
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 32.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 25.00
คิดเป็นความจุ : 3,900.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง isowall กันไฟ

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 ธันวาคม 2560
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 55.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,200.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 17.00
คิดเป็นความจุ : 6,600.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนัง isowall กันไฟ

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 ธันวาคม 2560
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ISO 9001 : 2008

เลขที่ : JQA-QM3892
หน่วยรับรอง : JQA, Japan

ระบบประกันคุณภาพและการบริหารกระบวนการต่าง ๆ

ISO 14001: 2004

เลขที่ : JQA-EM5301
หน่วยรับรอง : JQA, Japan

ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม


GMP

เลขที่ : -
หน่วยรับรอง : กรมประมง

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

HACCP

เลขที่ : -
หน่วยรับรอง : กรมประมง

มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร


HALAL

เลขที่ : A 190/2004
หน่วยรับรอง : สำนักงานคณะกรรมการ อิสลามแห่งประเทศไทย

มาตรฐานอาหารฮาลาล

อื่นๆ

หน่วยรับรอง : กระทรวงแรงงาน

ราวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ