ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ไทยเดลมาร์

ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยเดลมาร์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-030-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105532113571
เว็บไซต์ : http://www.delmar.co.th/

เข้าชม 98 ครั้ง

ไทยเดลมาร์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 591 หมู่ 2 ซอย หาดอัมรา ถนน ท้ายบ้าน ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02 389 4425-8 โทรสาร : 02 389 4429