ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซีที ศูนย์กระจายสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : ซีที ศูนย์กระจายสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-068-25092560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105554111709
เว็บไซต์ : http://www.ctd.co.th/

เข้าชม 452 ครั้ง

ซีที ศูนย์กระจายสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 40 ซอย จันทร์ 18/7 แยก 28 แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 027216344,026764090 โทรสาร : 02 6764090
อีเมล์ : ekawatp@ctd.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 333 จำนวน 18,961 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 18,961 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 333 หมู่ 2 ถนน พหลโยธิน ตำบล ชะแมบ อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170

Tel : 035 721 920 Email : latitude : 14.1433.311 longitude : 100.4432.178
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.70 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,440.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 13.00
คิดเป็นความจุ : 2,448.00 ตัน
ความสูง : 9.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -10.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

จัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 36.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.75 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,080.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00
คิดเป็นความจุ : 1,890.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 10.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

จัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.70 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 900.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 1,530.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -10.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

จัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 36.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.70 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 864.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00
คิดเป็นความจุ : 1,468.80 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -10.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

จัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 36.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.70 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 864.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00
คิดเป็นความจุ : 1,468.80 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -10.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

จัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 36.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.70 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,080.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00
คิดเป็นความจุ : 1,836.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -10.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

จัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.75 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,440.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 13.00
คิดเป็นความจุ : 2,520.00 ตัน
ความสูง : 9.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 10.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

จัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.75 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 900.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 1,575.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 10.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

จัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 36.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.75 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 864.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00
คิดเป็นความจุ : 1,512.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 10.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

จัดตั้ง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 36.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.75 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 864.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00
คิดเป็นความจุ : 1,512.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 10.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -25.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

จัดตั้ง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.00 ม. ยาว : 12.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 12.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 50.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 250.00
คิดเป็นความจุ : 600.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -40 อุณหภูมิต่ำสุด : -10
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังโฟมกันความร้อน พื้นสแตนเลส เพดานโฟมกันความร้อน
กำลังการผลิต : 12.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 6.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.00 ม. ยาว : 12.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 12.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 50.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 250.00
คิดเป็นความจุ : 600.00 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -40 อุณหภูมิต่ำสุด : -10
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังโฟมกันความร้อน พื้นสแตนเลส เพดานโฟมกันความร้อน
กำลังการผลิต : 12.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 6.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ