ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ฟูจิทรานส์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : ฟูจิทรานส์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-005-19022561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105556074380
เว็บไซต์ : http://www.fujitrans.co.jp/en

เข้าชม 1,158 ครั้ง

ฟูจิทรานส์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 33/49-50 หมู่บ้าน อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนน สุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02 632 7711 โทรสาร : 02 237 6050
อีเมล์ : namthip@fujitrans.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 509/4 จำนวน 75,000 ตัน
 
เลขที่ 509/7 จำนวน 24,000 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 99,000 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 509/4 หมู่ 3 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 0 3300 8171-5 Email : supannee@fujitrans.co.th latitude : 13.130840 longitude : 101.014021
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 125.00 ม. ยาว : 160.00 ม. ความสูง : 19.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 20,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 285.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 75,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 20.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 มิถุนายน 2556
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

2 ที่ตั้งคลัง 509/7 หมู่ 3 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 033-674831,033-008171-5 Email : supannee@fujitrans.co.th latitude : 13.130473 longitude : 101.014993
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 24,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 8.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 มิถุนายน 2556
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง