ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ฟูจิทรานส์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : ฟูจิทรานส์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-002-31012562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105556074380
เว็บไซต์ : http://www.fujitrans.co.jp/en

เข้าชม 664 ครั้ง

ฟูจิทรานส์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 33/49-50 หมู่บ้าน อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนน สุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02 632 7711 โทรสาร : 02 237 6050
อีเมล์ : namthip@fujitrans.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 509/7 จำนวน 24,000 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 24,000 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 509/7 หมู่ 3 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 033-674831,033-008171-5 Email : supannee@fujitrans.co.th latitude : 13.130473 longitude : 101.014993
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 24,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทการได้มา : ซื้อ

-

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 99/2 ซอย พหลโยธิน9 ถนน พหลโยธิน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-561-3568
อีเมล์ : center@m.org.th

พหลโยธิน

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 9/1 ซอย พหลโยธิน 9 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-561-5544
อีเมล์ : center2@m.org.th

-

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 1 ซอย 1 ถนน 1 แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 01-111-1111
อีเมล์ : one.one@gmail.com

-

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 1/1 ซอย พหลโยธิน9 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-579-9901
อีเมล์ : maymaeth@gmail.com

-

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 1/1 ซอย พหลโยธิน9 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-579-9901
อีเมล์ : maymaeth@gmail.com

-

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 1/1 ซอย พหลโยธิน9 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-579-9901
อีเมล์ : maymaeth@gmail.com