ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ชิ่งเฟิง อุตสาหกรรมอาหาร

ชื่อผู้ประกอบการ : ชิ่งเฟิง อุตสาหกรรมอาหาร
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-005-19022561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0505552005690

เข้าชม 291 ครั้ง

ชิ่งเฟิง อุตสาหกรรมอาหาร

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : อาคารเชิดสถีรสินทรัพย์ ชั้น 4 หมู่ 320 ถนน มณีนพรัตน์ ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053 405 191 โทรสาร : 053 405 194
โทรศัพท์มือถือ : 089 635 4897
อีเมล์ : peerachetc@ptns.co.th