ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตั๊ก แตง เทรดดิ้ง

ชื่อผู้ประกอบการ : ตั๊ก แตง เทรดดิ้ง
ประเภทนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-011-13032561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0133556003782

เข้าชม 372 ครั้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั๊ก แตง เทรดดิ้ง

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 99/7 หมู่ 9 ซอย ไอยรา 1 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
โทรศัพท์ : 092-6908625 โทรสาร : 02-5293290
โทรศัพท์มือถือ : 092-6908625

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 99/7 จำนวน 5,714 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 5,714 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 99/7 หมู่ 9 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

Tel : 0926908625 Email : latitude : longitude :
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.20 ม. ยาว : 13.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 195.96 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 979.80 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังทำด้วย Iso wall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.20 ม. ยาว : 13.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 195.96 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 979.80 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังทำด้วย Iso wall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.20 ม. ยาว : 13.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 195.96 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 979.80 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังทำด้วย Iso wall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.50 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 555.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 2,775.00 ตัน
ความสูง : 8.70 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังทำด้วย Iso wall

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง