ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์

ชื่อผู้ประกอบการ : เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-036-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105556091730
อีเมล์ : scglogistics@scg.co.th
เว็บไซต์ : http://www.scglogistics.co.th/

เข้าชม 421 ครั้ง

บริษัท เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1 ถนน ปูนซิเมนต์ไทย แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 025866610 โทรสาร : 025863136
อีเมล์ : orawank@scg.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 173 จำนวน 39,900 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 39,900 ตัน

ที่ตั้งคลัง 173 หมู่ 16 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 027061710 Email : latitude : longitude :
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 57.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.40 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,425.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12,112,500.00
คิดเป็นความจุ : 6,270.00 ตัน
ความสูง : 8.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 57.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.40 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,425.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12,112,500.00
คิดเป็นความจุ : 6,270.00 ตัน
ความสูง : 8.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 57.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.40 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,425.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12,112,500.00
คิดเป็นความจุ : 6,270.00 ตัน
ความสูง : 8.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 57.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.40 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,425.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12,112,500.00
คิดเป็นความจุ : 6,270.00 ตัน
ความสูง : 8.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 57.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,425.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12,112,500.00
คิดเป็นความจุ : 7,410.00 ตัน
ความสูง : 8.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 57.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,425.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12,112,500.00
คิดเป็นความจุ : 7,410.00 ตัน
ความสูง : 8.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ