ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เฮียซน (ลูกเกษ)

ชื่อผู้ประกอบการ : เฮียซน (ลูกเกษ)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-032-28092561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0735557001046

เข้าชม 256 ครั้ง

บริษัท เฮียซน (ลูกเกษ) จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 83/3 หมู่ 6 ตำบล นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034965176 โทรสาร : 034965176
โทรศัพท์มือถือ : 0877613014
อีเมล์ : meaw1166@gmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 83/3 จำนวน 9,640 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 9,640 ตัน

ที่ตั้งคลัง 83/3 หมู่ 6 ตำบล นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

Tel : 034965176 Email : latitude : longitude :
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 450.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,700,000.00
คิดเป็นความจุ : 1,800.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 มีนาคม 2557
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 450.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,700,000.00
คิดเป็นความจุ : 1,800.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 มีนาคม 2557
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 240.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,440,000.00
คิดเป็นความจุ : 960.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 มีนาคม 2557
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 240.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,440,000.00
คิดเป็นความจุ : 960.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 มีนาคม 2557
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3,000,000.00
คิดเป็นความจุ : 2,000.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 มีนาคม 2557
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3,000,000.00
คิดเป็นความจุ : 2,000.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 มีนาคม 2557
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 4.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 20.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 60,000.00
คิดเป็นความจุ : 60.00 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -35.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม
กำลังการผลิต : 60.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 24 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 มีนาคม 2557
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 4.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 20.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 60,000.00
คิดเป็นความจุ : 60.00 ตัน
ความสูง : 3.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -35.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็กผนังบุโฟม
กำลังการผลิต : 60.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 24 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 มีนาคม 2557
ประเภทการได้มา : ซื้อ