ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เฮียซน (ลูกเกษ)

ชื่อผู้ประกอบการ : เฮียซน (ลูกเกษ)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-032-28092561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0735557001046

เข้าชม 261 ครั้ง

บริษัท เฮียซน (ลูกเกษ) จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 83/3 หมู่ 6 ตำบล นครปฐม อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034965176 โทรสาร : 034965176
โทรศัพท์มือถือ : 0877613014
อีเมล์ : meaw1166@gmail.com