ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เมธา กรุ๊ป

ชื่อผู้ประกอบการ : เมธา กรุ๊ป
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-039-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135554004686

เข้าชม 311 ครั้ง

-

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 9 ซอย พหลโยธิน9 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-504-4244
อีเมล์ : center@m.org.th

ที่ตั้งคลัง 1/2 ซอย พหลโยธิน9 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

Tel : 02-579-2433 Email : service1@m.org.th latitude : 56.2923 longitude : 54.8234
ที่ตั้งคลัง 1/3 ซอย พหลโยธิน9 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

Tel : 02-579-4334 Email : service2@m.org.th latitude : 54.2831 longitude : 54.2923

บริษัท เมธา กรุ๊ปจำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 35/8 หมู่ 10 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02152-8859 โทรสาร : 02-152-8859
โทรศัพท์มือถือ : 081-627-8675

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 35/8 จำนวน 5,176 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 5,176 ตัน

ที่ตั้งคลัง 35/8 หมู่ 10 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-152-8859 Email : latitude : longitude :
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.37 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,400,000.00
คิดเป็นความจุ : 699.20 ตัน
ความสูง : 8.75 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 31 กรกฏาคม 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.37 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,400,000.00
คิดเป็นความจุ : 699.20 ตัน
ความสูง : 8.75 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 31 กรกฏาคม 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.37 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,400,000.00
คิดเป็นความจุ : 699.20 ตัน
ความสูง : 8.75 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 31 กรกฏาคม 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.37 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,400,000.00
คิดเป็นความจุ : 699.20 ตัน
ความสูง : 8.75 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 31 กรกฏาคม 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.37 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,400,000.00
คิดเป็นความจุ : 699.20 ตัน
ความสูง : 8.75 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 31 กรกฏาคม 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.37 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,400,000.00
คิดเป็นความจุ : 699.20 ตัน
ความสูง : 8.75 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 31 กรกฏาคม 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.00 ม. ยาว : 20.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.37 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 224.40 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,963,500.00
คิดเป็นความจุ : 980.63 ตัน
ความสูง : 8.75 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -15.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 31 กรกฏาคม 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ