ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เมธา กรุ๊ป

ชื่อผู้ประกอบการ : เมธา กรุ๊ป
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-039-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135554004686

เข้าชม 254 ครั้ง

บริษัท เมธา กรุ๊ปจำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 35/8 หมู่ 10 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02152-8859 โทรสาร : 02-152-8859
โทรศัพท์มือถือ : 081-627-8675