ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เทียน คอร์โปเรชั่น

ชื่อผู้ประกอบการ : เทียน คอร์โปเรชั่น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 1/2558
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105548059008

เข้าชม 63 ครั้ง

เทียน คอร์โปเรชั่น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 170 ถนน จักรเพรช แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-623-8201 โทรสาร : 02-222-2252

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 36/317 จำนวน 5,325 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 5,325 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 36/317 ซอย ไอยรา 4 ถนน เลียบคลองแอน ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-520-3351 Email : latitude : longitude :
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 14.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 284.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,420.00 ตัน
ความสูง : 9.70 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 3.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 พฤษภาคม 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 14.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 213.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,065.00 ตัน
ความสูง : 9.71 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 3.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 พฤษภาคม 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 14.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 142.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 710.00 ตัน
ความสูง : 9.72 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 พฤษภาคม 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 14.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 142.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 710.00 ตัน
ความสูง : 9.72 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 3.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 พฤษภาคม 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 14.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 142.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 710.00 ตัน
ความสูง : 9.72 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 พฤษภาคม 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 14.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 142.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 710.00 ตัน
ความสูง : 9.72 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 พฤษภาคม 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง