ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ธนพรรณ โฟรเซ่นฟู๊ด

ชื่อผู้ประกอบการ : ธนพรรณ โฟรเซ่นฟู๊ด
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-006-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0575554000440
อีเมล์ : acct@tanaphan.com
Facebook : www.facebook.com/ธนพรรณ-โฟรเซ่นฟู๊ด-518635061585448/

เข้าชม 251 ครั้ง

ธนพรรณ โฟรเซ่นฟู๊ด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 202 หมู่ 3 ตำบล ป่าอ้อดอนชัย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0 5360 1333, 0 5360 1040 โทรสาร : 053 601 041
อีเมล์ : acct@tanaphan.com