ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เคเค โกลบอล เทรดดิ้ง

ชื่อผู้ประกอบการ : เคเค โกลบอล เทรดดิ้ง
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-012-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0405554001510

เข้าชม 359 ครั้ง

บริษัท เคเค โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 577 หมู่ 12 ถนน เลี่ยงเมือง ตำบล พระลับ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-915-266 โทรสาร : 043-915-222