ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์

ชื่อผู้ประกอบการ : มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-074-25092560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0765548000661
เว็บไซต์ : http://monlogistics.com/home/news.php

เข้าชม 396 ครั้ง

บริษัท มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 9 หมู่บ้าน อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนน รามคำแหง แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-719-8201,02-719-8248-40 โทรสาร : 02-719-9821
อีเมล์ : tirawan.n@monlogistics.com