ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

แพนฟู้ด

ชื่อผู้ประกอบการ : แพนฟู้ด
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-029-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745538001265
เว็บไซต์ : http://www.panfood.co.th/

เข้าชม 406 ครั้ง

บริษัท แพนฟู้ด จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 71/9 หมู่ 6 ซอย รุ่งปรีชา ถนน เศรษฐกิจ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 03-442-4775-6 โทรสาร : 03-481-5426
อีเมล์ : plearnpit.c@panfood.co.th