ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ยูเนี่ยน ฮุย เฟรช (ไทยแลนด์)

ชื่อผู้ประกอบการ : ยูเนี่ยน ฮุย เฟรช (ไทยแลนด์)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-003-26022562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135556005400

เข้าชม 462 ครั้ง

บริษัท ยูเนี่ยน ฮุย เฟรช (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 45/315 หมู่ 10 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-520-3222 โทรสาร : 02-529-0722
อีเมล์ : yobanrai@hotmail.com