ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ยูเนี่ยน ฮุย เฟรช (ไทยแลนด์)

ชื่อผู้ประกอบการ : ยูเนี่ยน ฮุย เฟรช (ไทยแลนด์)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-003-26022562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135556005400

เข้าชม 397 ครั้ง

บริษัท ยูเนี่ยน ฮุย เฟรช (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 45/315 หมู่ 10 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-520-3222 โทรสาร : 02-529-0722
อีเมล์ : yobanrai@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 45/315 จำนวน 1,728 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 1,728 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 45/315 หมู่ 10 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-520-3222 Email : latitude : longitude :
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 66.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 429.00
คิดเป็นความจุ : 198.00 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 5.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 1.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังห้องเย็นหลังคาเมเทิลปีสพื้นคอนกรีดเสริมเหล็กโครงสร้างมั่นคงแข็งแรง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 66.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 429.00
คิดเป็นความจุ : 198.00 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 5.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 1.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังห้องเย็นหลังคาเมเทิลชีสพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างมั่นคงแข็งแรง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 144.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 936.00
คิดเป็นความจุ : 432.00 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 5.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 1.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังห้องเย็นหลังคาเมเทิลชีสพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างมั่นคงแข็งแรง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 144.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 936.00
คิดเป็นความจุ : 432.00 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 5.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 1.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังห้องเย็นหลังคาเมเทิลชีสพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างมั่นคงแข็งแรง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 156.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 468.00 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 5.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 1.00
โครงสร้างห้องเย็น : ผนังห้องเย็นหลังคาเมเทิลชีสพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างมั่นคงแข็งแรง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 พฤศจิกายน 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ