ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

พี เอส เมน แลนด์

ชื่อผู้ประกอบการ : พี เอส เมน แลนด์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-041-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135554006484

เข้าชม 232 ครั้ง

บริษัท พี เอส เมนแลนด์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 58 หมู่ 9 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-908-3208 โทรสาร : 02-529-6209
อีเมล์ : iyara.market2557@gmail.com