ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

พี เอส เมน แลนด์

ชื่อผู้ประกอบการ : พี เอส เมน แลนด์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-041-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135554006484

เข้าชม 271 ครั้ง

บริษัท พี เอส เมนแลนด์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 58 หมู่ 9 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-908-3208 โทรสาร : 02-529-6209
อีเมล์ : iyara.market2557@gmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 58/5 จำนวน 3,791 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 3,791 ตัน

ที่ตั้งคลัง 58/5 หมู่ 9 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-520-4154 Email : latitude : longitude :
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 15.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 187.20 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,160,640.00
คิดเป็นความจุ : 561.60 ตัน
ความสูง : 6.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 2.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : มั่นคงแข็งแรง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 เมษายน 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 19.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 234.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,223,000.00
คิดเป็นความจุ : 702.00 ตัน
ความสูง : 9.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 2.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : มั่นคงแข็งแรง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 เมษายน 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 19.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 234.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,223,000.00
คิดเป็นความจุ : 702.00 ตัน
ความสูง : 9.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 2.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : มั่นคงแข็งแรง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 เมษายน 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 19.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 234.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2,223,000.00
คิดเป็นความจุ : 702.00 ตัน
ความสูง : 9.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 2.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : มั่นคงแข็งแรง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 เมษายน 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 15.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 187.20 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,160,640.00
คิดเป็นความจุ : 561.60 ตัน
ความสูง : 6.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 2.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : มั่นคงแข็งแรง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 เมษายน 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 15.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 187.20 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1,160,640.00
คิดเป็นความจุ : 561.60 ตัน
ความสูง : 6.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 2.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : มั่นคงแข็งแรง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 เมษายน 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง