ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เจพีเค โคลด์ สโตเรจ

ชื่อผู้ประกอบการ : เจพีเค โคลด์ สโตเรจ
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-018-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105556034370
เว็บไซต์ : http://www.jwd-group.com

เข้าชม 279 ครั้ง

บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 222 หมู่บ้าน อาคาร เจดับบลิวดี ชั้น 4 ถนน กรุงเทพกรีฑา แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-710-4030#2310 โทรสาร : 02-710-4009
อีเมล์ : matura@jwd-logistics.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 33/4 จำนวน 15,530 ตัน
 
เลขที่ 88/89 จำนวน 25,920 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 41,450 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 88/89 ถนน เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-170-9766-9 Email : latitude : longitude :
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 40.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,920.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 19.00
คิดเป็นความจุ : 5,760.00 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างมั่นคงแข็งแรง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 40.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,920.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 19.00
คิดเป็นความจุ : 5,760.00 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างมั่นคงแข็งแรง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 40.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,920.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 19.00
คิดเป็นความจุ : 5,760.00 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างมั่นคงแข็งแรง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 40.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,200.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12.00
คิดเป็นความจุ : 3,600.00 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0.00 อุณหภูมิต่ำสุด : -18.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างมั่นคงแข็งแรง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 84.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,680.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 16.00
คิดเป็นความจุ : 5,040.00 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 25.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0.00
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างมั่นคงแข็งแรง

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

2 ที่ตั้งคลัง 33/4 ถนน เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-1709766-9 Email : latitude : 667186 longitude : 1523267
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 324.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,134.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 54.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 972.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 3,402.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 36.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 648.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 2,268.00 ตัน
ความสูง : 8.78 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 30.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 549.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 1,921.50 ตัน
ความสูง : 8.78 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 36.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 648.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 2,268.00 ตัน
ความสูง : 8.78 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 36.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 648.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 2,268.00 ตัน
ความสูง : 8.78 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 36.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 648.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 2,268.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ