ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

วายพี โคล สตอเรจ

ชื่อผู้ประกอบการ : วายพี โคล สตอเรจ
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-001-26012560-2
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0575559000987
อีเมล์ : yp_coldstorage@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ypcoldstorage/

เข้าชม 373 ครั้ง

วายพี โคล สตอเรจ

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 370 หมู่ 6 ตำบล ป่าซาง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย
โทรศัพท์ : 053223909
อีเมล์ : yp_coldstorage@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 370 จำนวน 1,109 ตัน
 
เลขที่ 383 จำนวน 1,944 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 3,053 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 370 ตำบล ป่าซาง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย 57110

Tel : 053602861 Email : latitude : 20.192123 longitude : 99.846085
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 13.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 158.40 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 554.40 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 13.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 158.40 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 554.40 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -20.00
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

2 ที่ตั้งคลัง 383 หมู่ 6 ตำบล ป่าซาง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย 57110

Tel : Email : latitude : longitude :
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 24.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 288.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 864.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -20
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 24.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 288.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 864.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -20
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 4.80 ม. ยาว : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 72.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 324.00
คิดเป็นความจุ : 216.00 ตัน
ความสูง : 4.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น :

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

มาตรฐานห้องเย็น

เลขที่ : 03-087-13/02/2561
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์