ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์

ชื่อผู้ประกอบการ : มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-002-26012560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0765548000661
อีเมล์ : paramaporn.s@monlogistics.com
เว็บไซต์ : www.monlogistics.com

เข้าชม 451 ครั้ง

มนต์โลจิสติกส์ คอมเพล็กซ์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 9/111-112,117 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนน รามคำแหง แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 027199810
อีเมล์ : paramaporn.s@monlogistics.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 55/5 จำนวน 22,500 ตัน
 
เลขที่ 55/8 จำนวน 42,120 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 64,620 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 55/5 หมู่ 10 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

Tel : 023468181-9 Email : sanya.i@monlogistics.com latitude : 13.64880 longitude : 100.77888
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 45.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 22,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

2 ที่ตั้งคลัง 55/8 หมู่ 10 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

Tel : 023468181-9 Email : sanya.i@monlogistics.com latitude : 13.64880 longitude : 100.77888
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 72.89 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,746.80 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 112.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 42,120.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : 613.00 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม